Infraestructures, smart cities i serveis públics: auditories, estructuració i transaction advisory

Assessorem i donem suport als nostres clients en totes les etapes dels projectes. A l’originació, com a transaction advisors, des de la identificació inicial d’actius, fins la gestió d’ofertes, due dilligences o la gestió de contractes. 

  • Anàlisi de mercat
  • Negociació de contractes
  • Due Diligence
  • Contract management

Estructurem projectes de Smart Cities, integrant experts tecnològics, socials, financers i jurídics.

Oferim la nostra experiència operativa i financera per minimitzar els riscos i optimitzar les despeses operatives.

  • Gestió Financera i Control
  • Gestió operativa
  • Gestió del cicle de vida
  • Gestió fase O&M
  • Gestió d'assegurances
  • Gestió contractual

Ajudem a l'administració pública i als clients privats a desenvolupar i finançar projectes PPP d'infraestructura i serveis. 

  • Planificació de projectes i estudis de viabilitat
  • Estructuració de projectes
  • Estratègia de licitacions
  • Desenvolupament de casos de negocis
  • Modelització financera
  • Demanda i previsió d'ingressos
  • Anàlisi financer
  • Identificació i gestió de riscos

 

Partenariats Públic-Privats i Concessions

A Ardana, analitzem quins projectes són els adequats per a desenvolupar-los mitjançant partenariat públic-privat i quins no. Entre els nostres serveis, es troben:

 • Estudis de viabilitat de projectes PPP, remunicipalitzacions i privatitzacions
 • Estudis d'alternatives de models de gestió
 • Anàlisi cost-benefici i VFM
 • Estructuració de projectes
 • Anàlisi de riscos
 • Identificació d'instruments de finançament
 • Anàlisi i determinació de processos de contractació
 • Redacció de plecs de condicions i contractes
 • Modelització financera
 • Determinació de tarifes
 • Determinació d'indicadors (KPIs)
 • Avaluació d'ofertes
 • Preparació d'ofertes per a empreses privades
 • Assistència en negociació i modificació de contractes
 • Project Management
 • Auditoria i due diligences
 • Technical i Transaction Advisory.


Asset Management, Project Management i gestió d'empreses públiques

Gestionem els actius, projectes i empreses per als nostres clients

ASSET MANAGEMENT

Gestionem els actius dels nostres clients optimitzant la seva vida útil, de forma eficient i amb els recursos adequats que faciliten el seguiment de les activitats

 • Contractacions
 • Programació
 • Planificació
 • Gestió
 • Supervisió

PROJECT MANAGEMENT

Ens caracteritzem per la capacitat de coordinar recursos i dirigir grups multidisciplinaris que maximitzen els resultats i els beneficis per als nostres clients:

 • Direcció integrada de projectes
 • Direcció tècnica i gestió de projectes per a concessionaris
 • Gestió de grans operacions
 • Disseny de contractes
 • Projectes Smart Cities

 

GERÈNCIA D'EMPRESES PÚBLIQUES

Ens ocupem de les tasques de gerència i de gestió empresarial de les empreses dels nostres clients, mitjançant:

 • Anàlisi de l'empresa
 • Gestió de les activitats de l'organització
 • Planificació dels objectius, estratègies i pla d'empresa
 • Control de compliment d’objectius 
 • Control de pressupostos

Data Analytics

Des d’Ardana Consultants tractem i analitzem les teves dades, i els hi donem valor per tal de permetre una millora en la presa de decisions.

Què fem?

DATA CONSULTING: analitzem el teu negoci per identificar reptes i fixar objectius de millora, amb la finalitat de donar valor real a les dades i convertir-les en informació que ajudi a agilitzar la presa de decisions.

DATA ANALYTICS: elaborem prediccions que permetin detectar patrons i llançar accions per tal de reduir el risc, augmentar l'eficiència operativa, generar nous ingressos i reduir els costos.

VISUAL ANALYTICS: facilitem la comprensió de les dades analitzades mitjançant uns taulers de visualització que en faciliti la lectura.

DATA DRIVEN MANAGEMENT: Unim l'experiència a l'evidència empírica per a millorar la presa de decisions i generar impacte en el teu negoci

Consultoria estratègica, financera i d'operacions

Ajudem a les empreses a desenvolupar procediments per aconseguir un avantatge competititiva. Sempre obrint un canal de comunicació amb els nostres clients de forma activa, des de la planificació inicial fins a l'execució, per obtenir els resultats esperats. 

 • Definició de models de negoci
 • Reducció de costos i determinació d’eficiències
 • Racionalització de les bases de proveïdors
 • Gestió de proveïdors perquè impulsin l'eficiència i el creixement
 • Desenvolupament d'estratègies corporatives i competitives
 • Optimització de les operacions
 • Estratègies de canals de distribució
 • Reestructuració organitzacional
 • Business / Commercial due diligence
 • Integració d'empreses post fusió
 • Establir acords comercials efectius i sòlids (gestió de relacions amb els clients)
 • Desenvolupament de parcs industrials
 • Desenvolupament de parcs d'innovació
 • Definició d'estratègies de promoció econòmica
 • Desenvolupament de projectes Smart Cities

Serveis Municipals

 Ajudem a Ajuntaments i Empreses en el Disseny, Supervisió, Operació i Gestió dels serveis públics municipals

 • Valoracions econòmiques i jurídiques de processos de liquidació i de renegociació de contractes vigents.
 • Supervisió del manteniment i operació dels serveis públics.
 • Auditories tècniques i econòmics financeres i valoració d'actius i serveis. 
 • Preparació de plecs de condicions per concursos i documentació preparatòria per a la licitació. Avaluació de les ofertes dels licitadors.
 • Determinació i revisió de tarifes de serveis. Elaboració d'estudis economicofinancers i jurídics per a la creació i la modificació d'ordenances, preus i taxes públiques.
 • Gerència, via outsourcing, d'empreses públiques.
 • Estudis de viabilitat i anàlisi cost-benefici de projectes i serveis. Identificació del model òptim de gestió i de contractació d'un servei. Elaboració de reglaments de servei.
 • Preparació de propostes per convocatòries de finançament de la UE i gestió de projectes europeus.
 • Preparació d'ofertes administratives, tècniques i econòmiques per concursos vinculats a la gestió de serveis públics i projectes municipals.

Más servicios

Assessorem a entitats públiques i privades en operacions de M&A.

Ens assegurem de què es maximitzi el valor dels actius existents a través de refinançaments, fusions i adquisicions.

Optimitzem el finançament de projectes d’infraestructura.

Realitzem due dilligences i auditories de projectes i concessions d'obres i serveis.

Actuem com a assessors tècnics, estratègics i financers per a clients privats, públics i entitats financeres.

 

Tancar menú
caCatalà
es_ESEspañol en_GBEnglish (UK) fr_FRFrançais caCatalà
Ardana Consultants